Współpracujemy także z biurem projektowym. Nasz Klient może sam sporządzić projekt domu, ustalić powierzchnie, zaaranżować wnętrze lub wybrać dom z naszej oferty.

Proponujemy domy z bali prostokątnych w następujących grubościach:30mm, 45mm, 80mm, 100mm,120mm i 160mm. Do budowy używamy drewna krajowego, głównie sosnowego klasy C-24, suszonego komorowo do wilgotności 14%-18% , ale także innego gatunku (świerk , jodła).

Każdy bal wzdłużnie łączony jest na długości za pomocą pióra-wpust. W zależności od grubości bali, może to być pojedyncze pióro-wpust (bal 30mm-45mm) lub podwójne pióro-wpust (bale 80mm-160mm).

Domy z bali wykonujemy w technologii sumikowo-łątkowej oraz technologii zrębowej.

Zaletą technologii sumikowo-łątkowej jest gwarancja prostych ścian. Pionowe łątki chronią okna i drzwi przed osiadaniem budynku, zapewniając sztywność ścian zewnętrznych.

Przy technologii zrębowej ściana składa się z ułożonych poziomo bali drewnianych . W narożnikach, zwanych węgłami narożnymi łączy się je na wręby. Narożniki mogą być z ostatkami lub bez. Ostatkami nazywa się wystające poza obrys budynku końce bali.